Temel Gıdada KDV Oranı %1 Olan Ürün Kategorileri Hangileri?
 1. Anasayfa
 2. Mevzuatlar

Temel Gıdada KDV Oranı %1 Olan Ürün Kategorileri Hangileri?

0

14 Şubat Pazartesi tarihinde 5189 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren yasa ile Temel Gıdada KDV oranı %8’den %1 düşürüldü. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

13.02.2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu günden itibaren toptan perakende ve ithalat yerli ayrımı olmaksızın, gıda maddelerinde KDV oranı %1’e düşürülmüştür.

İndirim Hangi Ürünlere Uygulanacaktır?

Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, pasta, makarna, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, turşu, salça, reçel gibi gıda maddelerinde uygulanacaktır.

KDV İndirimi Hangi Ürün Gruplarını Kapsamıyor?

Bu indirim ÖTV’ye tabi gıda maddelerini kapsamamaktadır. Yani;

 • Gazoz, kola, meyve suyu ve havyar gibi ÖTV’ye tabi gıdalar.
 • Lokanta ve pastane gibi yerlerde sunulan hizmetler.

KDV İndiriminde Bu Hususlara Dikkat!

 • Gıda maddelerinde artık toptan ve perakende ayrımı kalkmış olup, hepsinde KDV %1 olarak uygulanacak.
 • KDV indirimi ithalatta da kullanılacak.
 • İndirim ambalajlı, ambalajsız ürün ayrımı olmaksızın uygulanacak.
 • İndirimli orandan kaynaklanan KDV iadeleri yapılabilecek. Yani bu ürünleri satanların %18 girdiler nedeniyle yüklenilen ve satışta uyguladığı %1 oran nedeniyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi alınabilecektir. Zira bu firmaların ambalaj, elektrik, doğalgaz ve nakliye gibi %18 KDV ödeyerek edindikleri girdiler mevcut olacaktır.

KDV Oranı %1 Olan Ürün ve Ürün Grupları Nelerdir?

 1. büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar,
 2. kümes hayvanları,
 3. balık,
 4. yumurta,
 5.  bal,
 6. çeşitli sebze fideleri,
 7. yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular,
 8. yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler,
 9. kahve, çay, baharat, Paraguay çayı,
 10. hububat,
 11.  değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni.
 12. sebze meyve tohumları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu, yağlı tohum ve meyvelerin unu,
 13. hayvansal ve bitkisel yağlar,
 14. et, balık, kabuklu hayvanlar,
 15. şeker ve şeker mamulleri,
 16. Kakao ve müstahzarları,
 17. hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri,
 18. sebze, meyve, sert kabuklu meyveler ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar,
 19. yenilen çeşitli gıda müstahzarları,
 20. su ve soda,
 21. zeytin küspesi,
 22. tuz

İlgili Kanun Aşağıdadır

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) (I) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan ürünlerden özel tüketim vergisine tabi olanların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.”

MADDE 2– Aynı Kararın 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3– Aynı Kararın 1 inci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan “(I) sayılı listenin” ibareleri, “(I) sayılı listenin ”B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4– Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin 1 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5– Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin “ A) GIDA MADDELERİ” bölümünün sonunda yer alan “Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede de yer alması halinde, (I) sayılı listede belirlenen oranlar uygulanır.” şeklindeki hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6– Aynı Karara ekli (I) sayılı listede “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” başlığıyla bölüm ihdas edilmiş, hâlihazırda söz konusu listede yer alan sıralar, bu bölüm başlığı altında aynı sıra ile tasnif edilmiş; (II) sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan sıralar bu listeden kaldırılarak bölüm başlığı ile birlikte olduğu gibi (I) sayılı listeye eklenmiş ve (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölüm başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7– Bu Karar, yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 8– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir