KEP Adresi Nedir?

597
KEP Adresi Nedir?

KEP Nedir?

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-postaların güvenli şekilde iletilmesi ve bu e-postaların hukuki geçerliliği olması amacıyla oluşturulmuş bir hizmettir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir.

KEP’in Normal E-postadan Farkı Nedir?

KEP’in standart e-posta yerine kullanılma zorunluluğu tamamen hukuki kanıt niteliği taşımasıdır. Çünkü;

 • Standart e-postalarda gönderim saati kişinin bilgisayar zaman ayarına bağlıdır. İhtilaflı durumlarda alıcı ve gönderici için zaman farkı delil değerini düşürür.
 • E-postada ispat zorunluluğu göndericiye aittir. KEP’te veriler kaydedildiği için kanıt niteliği taşımaktadır.
 • Kanuni açıdan e-postalar sınırlı sayıda ve özellik barındırır.
 • Standart e-postaların içeriği değiştirilebilir.

Neden KEP’e İhtiyaç Duyuldu?

KEP’te, zaman damgası ve elektronik imza kullanıldığı için;

 • Alıcı teyidi
 • Gönderici teyidi
 • İçeriğin değişmediği teyidi
 • Gönderim ve alım zamanları ispatı

teyitleri sağlanabilmektedir. Tarafların bu konudaki anlaşmazlıkları KEP tarafından kaydedilen veriler ile doğrulabilir.

KEP Adresi Almak Zorunlu Mu?

Kayıtlı Elektronik Posta ile ilgili düzenlemede bu sistemin kullanımında herhangi bir zorunluluk yoktur. Ancak limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, elektronik yollar tebligat yapılması Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu sebeple ilgili şirket türlerinin KEP adresi alması zorunlu tutulmuştur.

KEP Adresi Nasıl Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta sistemini kullanmak isteyenler bir alt başlıktaki ‘Gerekli Evraklar’ bölümünden ilgili evraklarını hazırlamalıdır. Sonrasında Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet sağlayıcılarına ulaşarak başvuru yapmalı.

KEP Adresi Almak İçin Gerekli Evraklar

 • Gerçek kişiler için hazırlanmış olan, doldurulmuş KEP Hesabı Ön Başvuru Formu.
 • Kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası mevcut olan geçerli resmî belge.

Tüzel Kişi Başvuruları:

 • Tüzel kişiliğe ait ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
  Noter tarafından onaylanmış imza sirküleri çıktısı
 • Başvuru yapanın kimliğinin belirlenmesi için kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
 • Başvuru, şirketin kanuni temsilcilerinin vekalet verdiği kişi tarafından yapılacak ise; Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.
 • Tüzel kişiler adına doldurulmuş olan KEP Hesabı Ön Başvuru Formu.

Kamu Kurumu Başvuruları:

 • Kurum üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmış resmî yazı.
 • Başvurunun kimin tarafından yapıldığının anlaşılması için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
 • Kurum adına doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

şeklinde saydığımız evraklar toplanmalıdır.

Bir cevap yazın